O projektu "Strimo ta oreh"

Ukrep LIDER (19.2)

Naziv operacije: Strimo ta oreh – Razvoj in uvedba novega modela in storitev za vzdrževanje kulturne krajine.

Nosilec operacije: LUKA turizem in trgovina d.o.o., Mestni log I/1, 1330 Kočevje

Opis projekta: V SLR LASa je kulturna krajina (kot del okolja) opredeljena kot ključni resurs za trajnostni razvoj podeželja. Za učinkovito upravljanje s kulturno krajino ( okoljem) pa je priporočeno tudi sodelovanje s strokovnimi institucijami, uporaba sodobnih tehnologij in uporaba načel trajnosti. V naši operaciji smo za namen oblikovanja in testiranja učinkovitega trajnostnega upravljanja z okoljem (kulturno krajino) organizirali medsektorsko partnerstvo (Podjetje, Kmetijsko gozdarski zavod, kmetija, zasebni zavod in društvo), ki bo hkrati preko izvajanja pilotnih akcij (igrifikacijski prostor v naravi za promocijo ohranjanja kulturne krajine, vzorčni nasad orehov) in oblikovanja modela s sistemom storitev za izboljšanje okolja (kulturne krajine) vplivalo tudi na skupno razvojno (varstveno) politiko občin LASa. Naša skupina si je kot osrednjo temo definirala OREH, ker: – oreh v naši tradiciji simbolizira trdnost in močno voljo – oreh oblikuje kulturno krajino – oreh je super živilo prihodnosti in zaseda osrednje mesto v tradicionalni kulinariki – orehov les je visoko cenjen – znanja o gojenju in uporabi orehov napredujejo in so nam na voljo – če kot poslovno priložnost izpostavimo orehe, mnogi prepoznajo priložnost tudi zase.

Cilji operacije:

a.) Razvoj novih dejavnosti, ki ohranjajo kulturno krajino
b.) Osveščanje, informiranje in izobraževanje prebivalcev o okoljskih problemih
c.) Vzdrževanje/upravljanje kulturne krajine

Glavne aktivnosti:
a.) Oblikovanje modela in partnerstva za vzdrževanje kulturne krajine
b.) Razvoj in uvajanje podpornih storitev za ohranjanje kulturne krajine
c.) Akcije ozaveščanja, informiranja in izobraževanja
d.) Ureditev in vzdrževanje vzorčnega nasada orehov
e.) Koordinacija projekta /partnerstva.

Pričakovani rezultati operacije:
R1 – Model vzdrževanja kulturne krajine s priporočili o možnostih večje izkoriščenosti kmetijskih zemljišč ter pobudo občinam LASa. Predvideni model vzdrževanja kulturne krajne bo opisan in posredovan občinam LASa kot pobuda za vključitev v občinske razvojne strategije. Neformalno partnerstvo za vzdrževanje krajine s pilotno izvedbo upravljanja. Sistem storitev za vzdrževanje kulturne krajine.
R2 – Nove tehnologije /naprave (5)/oprema za pridelavo in predelavo izdelkov iz lokalne samooskrbe
R3 – Partnerstvo in katalog podpornih storitev za uporabo novih tehnologij
R4 – Partnerstvo izvede podporne storitve za uporabo novih tehnologij v obliki enodnevnih demo Delavnic (nove tehnologije pridelave in predelave kmetijskih pridelkov/izdelkov povezanih z orehi in z načeli lokalne samooskrbe). Predvidevamo 20 udeležencev na delavnico.
R5 – Urejen, opremljen in delujoč multifunkcijski igrifikacijski prostor za promocijo ohranjanja kulturne krajine z igro Strimo ta oreh v velikosti približno 400m2
R6 – Vzpostavljenih in delujočih 5 informacijsko komunikacijskih orodij za ozaveščanje in informiranje o ohranjanju kulturne krajine (promocijski video, letak, spletna stran, e-publikacija, objave v lokalnih medijih)
R7 – 7 enodnevne demo delavnice o vzdrževanju kulturne krajine preko urejanja malih nasadov orehov in o načelih lokalne samooskrbe. Predvidevamo 20 udeležencev na delavnico.
R8 – Urejen in vzdrževan vzorčni nasad 21 orehov
R9 – Izveden in zaključen projekt.

Celotna vrednost projekta: 99.109,75 €
Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Način financiranja: Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Povezave:

 

Ukrep LIDER (19.2) Naziv operacije: Strimo ta oreh – Razvoj in uvedba novega modela in storitev za vzdrževanje kulturne krajine.

Nosilec operacije: LUKA turizem in trgovina d.o.o., Mestni log I/1, 1330 Kočevje

SPREMLJAJTE NAS

Splošno

Kontakt

  • LUKA d.o.o.
  • Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
  • +386 31 285 723